A A A K K K
людям із порушенням зору
Тячівська консультативна поліклініка
Офіційний сайт Комунального некомерційного підприємства "Тячівська консультативна поліклініка"

3.Кадри та фінанси

Пропонуємо до Вашої уваги велику збірку "Форми та зразки документів" де ви зможе знайти як бланки, так і примірно заповнені форми. До збірки входять такі типи документів як акти, аналізи, амбулаторні карти, висновки, виписки, відомості, дослідження, запити, звіти, згоди, довідки, історії, журнали, направлення, повідомлення, переліки, положення, правила, програми, плани, результати, реєстри, списки, схеми, угоди, листи, листки, форми, щоденники та безліч інших.

Документообіг охоплює практичні всі напрямки діяльності підприємства і всіх його працівників: починаючи від директора з бухгалтером, закінчуючи сторожем із санітаркою.

Очевидно, що збірка зформована з "медичним ухилом" і в першу чергу призначена для поліклінік і лікарень. Але більшість документів, що стосуються організаційної, фінансової, кадрової діяльності, умов праці підійде будь-якому підприємству.

Ви у розділі "Кадри та фінанси". Виберіть підрозділ, який Вас цікавить, або гортайте донизу.

Щоб повернутися до списку розділів натисніть тут.


1.Штатний розпис і тарифікація

2.Рух кадрів

2.1.Прийом, переведення та звільнення

2.2.Суміщення, сумісництво, заміна працівника

3.Робочий час

3.1.Норми тривалості, неповний робочий час

3.2.Табелювання

3.3.Підсумований облік та надурочна робота

3.4.Відсторонення, простій та увільнення


1.Штатний розпис і тарифікація
  Доповідна записка про переплату працівнику
  Наказ про введення нової посади до штатного розпису
  Наказ про внесення змін до штатного розпису у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати
  Наказ про внесення змін до штатного розпису у зв’язку зі скороченням та створення комісії
  Наказ про внесення змін до штатного розпису у зв'язку з приведенням у відповідність до Класифікатора професій
  Наказ про внесення змін до штатного розпису, тарифікації
  Наказ про внесення змін до штатного розпису
  Наказ про затвердження штатного розпису
  Наказ про зниження коефіцієнта коригування для розрахунку середнього заробітку
  Наказ про надання допомоги на оздоровлення у закладі бюджетної сфери
  Наказ про підвищення посадового окладу конкретному працівнику
  Наказ про створення структурного підрозділу організації та внесення змін до штатного розпису
  Наказ про утримання із зарплати суми переплати
  Наказ про виконання педагогічної роботи
  Приклад оформлення структури та штатної чисельності
  Приклад оформлення штатного розпису КНП
  Тарифікаційний список працівників
  Типовий штатний розпис
  Штатний розпис
2.Рух кадрів
  2.1.Прийом, переведення та звільнення
    Акт відсторонення працівника від роботи
    Акт огляду працівника на встановлення факту сп’яніння
    Акт про виникнення спору між членами сім’ї померлого працівника щодо отримання заробітної плати
    Акт про відвідування працівника вдома і його відсутність за адресою проживання
    Акт про відвідування працівника вдома
        Акт про відмову надати письмові пояснення причин запізнення на роботу
        Акт про відмову надати письмові пояснення причин прогулу
        Акт про відмову працівника ознайомитись із наказом про накладання дисциплінарного стягнення
        Акт про відсутність працівника на роботі
        Акт про появу працівника на роботі у нетверезому стані
        Внутрішній опис особової справи померлого працівника із засвідчувальним написом (1)
        Внутрішній опис особової справи померлого працівника із засвідчувальним написом
        Довідка про кількість днів невикористаної щорічної відпустки (видана у зв'язку зі звільненням за переведенням)
        Доповідна записка керівника кадрової служби про вжиті заходи із з’ясування причин відсутності працівника
    Доповідна записка керівника структурного підрозділу про відсутність працівника на роботі декілька днів
        Доповідна записка працівника, який може підтвердити факт відсутності на роботі іншого працівника
        Доповідна записка про виявлення факту пропажі матеріальних цінностей
        Доповідна записка про незадовільний результат випробування
        Доповідна записка про несвоєчасне і неналежне виконання працівником покладених на нього обов’язків
        Доповідна записка про обставини, що можуть бути підставою для втрати довір’я
        Доповідна записка про порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку (запізнення на роботу)
    Запис до трудової книжки про звільнення за вчинення за місцем роботи розкрадання
    Запис до трудової книжки про звільнення за появу на роботі в нетверезому стані
    Запис до трудової книжки про звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації
    Запис до трудової книжки про звільнення у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі
    Запис до трудової книжки про звільнення у зв’язку з переведенням до іншої організації
        Запис до трудової книжки про прийняття на роботу працівника у зв’язку з переведенням з іншої організації
        Запис у трудовій книжці про звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП
        Заява вагітної про тимчасове переведення на легшу роботу
        Заява до органів внутрішніх справ щодо виявлення пропажі матеріальних цінностей
        Заява працівника про звільнення за угодою сторін (ініціатор — працівник)
        Заява працівника про згоду на звільнення у зв'язку з переведенням
        Заява працівника про перерахування компенсації за невикористану щорічну відпустку на нове місце роботи
        Заява про прийняття за строковим трудовим договором на сезонну роботу
        Заява про прийняття на роботу за строковим трудовим договором з випробуванням та повною матеріальною відповідальністю
        Заява про прийняття на роботу за строковим трудовим договором з випробуванням
        Колективний договір (на прикладі підприємства, де відсутня профспілкова організація)
        Лист працівнику з пропозицією надати пояснення причин відсутності на роботі
        Лист-запит до суду про надання інформації про факт засудження працівника
        Лист-попередження працівника про подальше вивільнення
        Наказ про визначення дати закінчення строку випробування у разі відсутності працівника на роботі під час випробування
        Наказ про відсторонення від роботи працівника, який з’явився на роботі у нетверезому стані
        Наказ про внесення змін до штатного розпису у зв’язку зі скороченням та створення комісії
        Наказ про звільнення з посади головного лікаря
        Наказ про звільнення за розкрадання
        Наказ про звільнення за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку
        Наказ про звільнення за угодою сторін
        Наказ про звільнення працівника за власним бажанням у дату, про яку просить працівник (за наявності поважних причин)
        Наказ про звільнення працівника за вчинення дій, що дають підстави для втрати довір’я
        Наказ про звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації (п. 2 ст. 40 КЗпП)
        Наказ про звільнення у зв’язку з відмовою працювати у змінених умовах праці
        Наказ про звільнення у зв’язку зі встановленням невідповідності займаній посаді під час випробування
        Наказ про звільнення у зв'язку з переведенням в іншу організацію
        Наказ про зміну дати звільнення та виплату середнього заробітку у зв’язку із затримкою видачі трудової книжки
        Наказ про зміну істотних умов праці у зв’язку із запровадженням контрактної форми трудового договору
        Наказ про накладання дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення за систематичне порушення обов’язків
        Наказ про прийняття на роботу за строковим трудовим договором зі встановленням випробування
        Наказ про прийняття на роботу за строковим трудовим договором на час відсутності основного працівника
        Наказ про прийняття на роботу на умовах контракту
        Наказ про прийняття на роботу працівника у зв’язку з переведенням з іншої організації
        Наказ про припинення трудового договору у зв’язку з набранням законної сили вироком суду
        Наказ про продовження строкового трудового договору
        Наказ про тимчасове переведення вагітної на легшу роботу
        Наказ про тимчасове переведення на посаду працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною
        Наказ про тимчасове переведення на іншу роботу для ліквідації наслідків аварії
        Наказ про звільнення за розкрадання майна
        Направлення працівника на медичний огляд для підтвердження факту алкогольного сп’яніння (фрагмент)
    П-2    Особова картка працівника (типова форма № П-2)
        Повідомлення вагітній про можливість переведення на легшу роботу
        Повідомлення працівнику про заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням 
        Повідомлення працівнику про звільнення у зв’язку зі встановленням невідповідності займаній посаді під час випробування
        Повідомлення про відмову у прийнятті на роботу
        Повідомлення профспілки про заплановане скорочення
        Повідомлення профспілці про заплановане скорочення чисельності та штату
        Подання профспілці про розірвання трудового договору з працівником
        Подання роботодавця до профспілки
        Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів
        Порядок відсторонення від роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння
        Пояснювальна записка про причини несвоєчасного і неналежного виконання працівником покладених на нього обов’язків
        Правила внутрішнього трудового розпорядку
        Пропозиція вагітній про переведення на легшу роботу
        Пропозиція працівнику про тимчасове переведення на іншу роботу (на час відпустки іншого працівника для догляду за дитиною)
        Протокол про адміністративне правопорушення
        Рішення профспілки щодо звільнення працівника
    П-5    Табель обліку використання робочого часу (типова форма П-5)
    П-1 Типова форма № П-1 (наказ про прийняття на роботу)
        Трудовий договір
        Умови про випробування у письмовому трудовому договорі
        Чек-ліст адаптації працівника
  2.2.Суміщення, сумісництво, заміна працівника
    Доповідна записка щодо необхідності розподілу обов’язків тимчасово відсутнього працівника
    Записи до трудової книжки про роботу, коли робота за сумісництвом стає основною
    Заява з проханням доручити виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
    Згода на виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
    Наказ про виконання обов’язків головного лікаря без увільнення від основних посадових обов’язків
    Наказ про виконання обов’язків головного лікаря
    Наказ про делегування повноважень на період тимчасового заступництва
    Наказ про звільнення працівника у зв'язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу
    Наказ про звільнення сумісника у зв’язку з прийняттям іншого працівника, для якого місце роботи буде основним
    Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом з почасовою оплатою праці (посадовий оклад)
    Наказ про розподіл обов’язків тимчасово відсутнього працівника між іншими працівниками
    Наказ про тимчасове виконання обов’язків головного бухгалтера
    Наказ про тимчасове заступництво
    Наказ про тимчасове покладання обов’язків головного лікаря на іншу посадову особу
    Наказ про увільнення від виконання обов’язків головного лікаря та доплату
    Наказ про увільнення від виконання обов’язків головного лікаря
    Повідомлення працівнику про зменшення обсягу виконуваних робіт за суміщуваною посадою та про зменшення доплати (примірник кадрової служби)
    Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів
    Правила внутрішнього трудового розпорядку
    Приклад наказу про запровадження суміщення для працівника
    Приклад наказу про прийняття працівника на роботу за сумісництвом
    Типова форма № П-1 (наказ про прийняття на роботу)
3.Робочий час
  3.1.Норми тривалості, неповний робочий час
    Заява про встановлення повного робочого часу
    Заяви про встановлення неповного робочого часу на прохання працівника
    Картка самохронометражу робочого часу
    Наказ про встановлення гнучкого режиму робочого часу
        Наказ про встановлення індивідуального графіка роботи на прохання працівника
        Наказ про встановлення повного робочого часу на прохання працівника
        Наказ про перенесення робочого дня у 2019 році
        Накази про встановлення неповного робочого часу на прохання працівника
        Урегулювання порядку тимчасової заміни матеріально відповідальної особи у посадовій чи робочій інструкції
  3.2.Табелювання
    Положення про облік використання робочого часу
    П-5    Табель обліку використання робочого часу (типова форма П-5)
    П-5    Табель обліку використання робочого часу № П-5
        Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року з урахуванням переведення годинників
        Табель обліку використання робочого часу за підсумованого обліку робочого часу (робота змінами)
        Табель обліку робочого часу для лікаря кабінету ПМД — сумісника
        Табель обліку робочого часу для чергового кабінету ПМД, що працює за графіками змінності
        Табель обліку робочого часу з урахуванням чергувань (четвертий лікар)
  3.3.Підсумований облік та надурочна робота
    Графік роботи сімейних лікарів із чергуваннями четвертого лікаря у вечірній час, вихідні та святкові
    Графіки змінності працівників чергового кабінету ПМД
    Доповідна записка завідувача господарства про необхідність залучення до надурочних робіт працівників господарської служби
    Подання до виборного профспілкового органу про отримання завчасної згоди на застосування надурочних робіт
    Подання до виборного профспілкового органу про отримання згоди на застосування надурочних робіт у зв’язку зі стихійним лихом
        Табель обліку використання робочого часу за підсумованого обліку робочого часу (робота змінами)
        Форма для обліку надурочних робіт за рік працівників, які працюють за п’ятиденним (шестиденним) робочим тижнем
        Форма для обліку надурочних робіт по кварталах та за рік працівників, які працюють змінами з підсумованим обліком робочого часу
        Форма для поденного обліку надурочних робіт працівників, які працюють за п’ятиденним (шестиденним) робочим тижнем
  3.4.Відсторонення, простій та увільнення
    Заява працівника, якого засуджено до громадських робіт, про встановлення режиму неповного робочого часу
    Заява про увільнення у зв’язку із викликом до суду, якщо за працівником зберігається середній заробіток
    Заява про увільнення у зв’язку із викликом до суду, якщо за працівником не зберігається середній заробіток
    Заява про увільнення від роботи на період відрядження
    Наказ про визнання працівника увільненим у зв’язку із викликом до суду, якщо за працівником зберігається середній заробіток
        Наказ про встановлення неповного робочого часу працівнику, якого засуджено до громадських робіт
        Наказ про переривання відпустки без збереження заробітної плати після карантину
        Наказ про припинення простою після карантину
        Наказ про увільнення від роботи працівника — довіреної особи кандидата в депутати Верховної Ради
        Наказ про увільнення у зв’язку із викликом до суду, якщо за працівником зберігається середній заробіток
        Наказ про увільнення у зв’язку із викликом до суду, якщо за працівником не зберігається середній заробіток
        Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
        Позначення у табелі обліку використання робочого часу увільнення працівника для участі в судовому засіданні у справі про адміністративне правопорушення
        Табель обліку використання робочого часу при роботі на умовах неповного робочого часу, встановленого на прохання працівника

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування